Een stukje geschiedenis...

Homeopathie werd ruim 2 eeuwen geleden ontwikkelt door de Duitse arts Hahnemann. Het gaat uit van het gelijksoortigheidsprincipe (similiaprincipe), dat wil zeggen dat een stof die bepaalde (ziekte)verschijnselen kan oproepen, deze zelfde verschijnselen ook kan genezen als je het in een sterk verdunde (hoge potentie) hoeveelheid geeft, een homeopathische dosis. 

Een voorbeeld hiervan is koffie; drink je veel koffie, dan krijg je last van hartkloppingen en slapeloosheid. Zou je het homeopathisch middel wat van koffie is gemaakt (Coffea) geven bij deze klachten, dan nemen deze klachten af en kunnen ze zelfs helemaal verdwijnen na verloop van tijd. 

Het overgrote deel van de homeopathische middelen waar wij tijdens de zwangerschap mee werken is plantaardig. Een klein deel heeft een dierlijke of minerale oorsprong. Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. 

Naast klassieke homeopathie kennen we ook complex-homeopathie. Dit houdt in dat er meerdere middelen in 1 korrel/tablet zijn verwerkt, in lage doseringen (lage potentie). Ze zijn vaak in de vrije verkoop bij drogisten te verkrijgen en kunnen tijdelijk een goed effect hebben, bijv. bij wagenziekte of bij kindjes die tandjes krijgen, maar geven geen blijvende verbetering. Bij een voorschrift volgens de klassieke homeopathische gedachte kan men ook een voorschrift krijgen voor meerdere middelen op een dag, maar deze middelen gebruik je in afwisseling van elkaar (met minstens 10 minuten tussen de inname van de verschillende middelen). 

Bovenstaande houdt in dat alleen de klacht behandelen vaak niet genoeg is. Om de problemen daadwerkelijk op te lossen, moet op een dieper niveau naar de patiënt gekeken worden. Volgens de klassieke homeopathie zijn er namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten, zoals in het verleden gebruikte medicatie, je eigen ziektegeschiedenis en erfelijke factoren in de familie. En omdat ieder mens uniek is, verschillen deze factoren ook per patiënt. Tijdens een intakegesprek komen al deze factoren aan bod en wordt hiermee het passende middel voor jouw klacht gezocht.

Wat gebeurt er na het innemen van het passende homeopathische middel?
We beschouwen het homeopathische middel als een prikkel voor het organisme (de mens) om het zelf herstellend vermogen in gang te zetten en zo het lichaam te genezen en hiermee de klacht te laten afnemen en vaak zelfs verdwijnen.