Behandelovereenkomst

De homeopatisch verloskundige dient te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). In onderstaande documenten kun je hier meer over lezen. Ik zal je bij de start van de behandeling vragen deze behandelovereenkomst te ondertekenen. 

Behandelovereenkomst Website
PDF – 162,5 KB 186 downloads
Behandelovereenkomst Minderjarig Website
PDF – 164,1 KB 165 downloads

Privacy document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd.

In onderstaand document kun je lezen hoe ik met jouw privacy omga. 

Privacydocument
PDF – 149,1 KB 211 downloads

Klachten 

Mocht je klachten hebben over de behandeling, schroom dan niet deze met mij te bespreken. Ik zoek graag naar een oplossing met je.

Indien dat niet voldoende is, kun je in onderstaande folder lezen wat je kunt doen: 

Klachtafhandeling NVKH
PDF – 117,5 KB 176 downloads