Tarief

  • Telefonisch contact voor vrijblijvende informatie                                                               gratis
  • Intake (1,5 uur)                                                                                                                  € 70,- (deelbetaling mogelijk)
  • Vervolgconsult                                                                                                                   € 45,-
  • Kort consult tijdens bevalling of kraamperiode                                                                  € 45,-
  • Homeopathische middelen n.a.v. een consult                                                                   gratis

Een gemiddelde behandeling bestaat uit 3 middelen. 
De kosten van de homeopathische middelen die je na de intake krijgt, zijn verwerkt in het consulttarief, dus hiervoor hoef je niks extra's te betalen en ook de telefonische controle 2 weken later zit in dit tarief verwerkt.

Ik ben lid van de VV&H (Vereniging Verloskunde & Homeopathie) en de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). Consulten door NVKH geregistreerde homeopaten of homeopathische verloskundigen worden door bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van je polis. 

Indien je graag van homeopathie gebruik wilt maken, maar niet de financiële middelen hebben, dan kunnen we hier een tussenoplossing voor vinden. Schroom niet om dit aan te kaarten.